Đào tạo» Hệ Trung cấp

QMC triển khai đào tạo, cấp chứng chỉ quốc tế ISO 17024 - Áp dụng 163 quốc gia

Cập nhật: 21/1/2022

Bên cạnh hệ thống đào tạo theo tiêu chuẩn AWS, QMC chính thức đưa vào áp dụng và đào tạo, đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế ISO 17024, đây là chứng chỉ quốc tế được áp dụng tại 163 quốc gia trên thế giới

 Chứng  chỉ cá nhân quốc tế  hàng đầu thế giới ISO 17024 được phê duyệt bởi tổ chức IQCS - cơ quan cấp chứng chỉ cá nhân quốc tế và mỗi một quốc gia chỉ được thành lập một đơn vị đại diện, được công nhận bởi Ủy ban tiêu chuân quốc gia Canada (SCC) trực thuộc IAF (Diễn đàn Hiệp hội thế giới)  (trong đó nhấn mạnh ưu tiên: sự công bằng và khách quan)

-       Chứng chỉ quốc tế ISO 17024 là một chứng chỉ được công nhân và áp dụng trên 163 Quốc gia trên thế giới. Được sở hữu chứng chỉ ISO 17024 là một trong những điều kiện và dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển và thành công của mỗi cá nhân trong lĩnh vực nghề nghiệp.

-  Vì vậy QMC, IQCS và BIG WAVE  đã tổ chức “Hội thảo chứng chỉ quốc tế ISO 17024”: nhằm nhằm thúc đẩy và phát triển chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề cao tại Việt Nam lên một tầm cao mới, đồng thời giúp chúng ta hiểu thêm về ISO 17024 đối với lĩnh vực hàn công nghệ cao. Cả ba bên đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược và khẳng định QMC  đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ cho đội ngũ thợ hàn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17024.

Tại QMC, với đội ngũ chuyên gia hàn, giáo viên hàn được IQCS cấp chứng chỉ giám sát, đánh giá thợ hàn, QMC là cơ sở đào tạo thực hiện việc triển khai chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá, các biện pháp thí nghiệm mối hàn để xác lập việc cấp chứng chỉ quốc tế ISO  cho thợ hàn tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo chứng chỉ quốc tế ISO 17024 tổ chức tại QMC:

 Ông Choi Bong Sik – Chủ Tịch công ty TNHH Big Wave giới thiệu về ISO 17024

Ông Phan Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Hàn QMC trao đổi định hướng phát triển ISO

 Trao chứng chứng chỉ chuyên gia cho giáo viên Vũ Hồng Nam

 Trao chứng chứng chỉ chuyên gia cho giáo viên Nguyễn Đình Phương

 

Các chuyên gia hàn, giáo viên hàn QMC nhận chứng chỉ giám sát quốc tế ISO

Với vai trò, tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của của chứng chỉ ISO 17024, Nhà trường sẽ đưa các hoạt động đào tạo, kiểm tra, sát hạch chứng chỉ hàn tiêu chuẩn ISO vào chương trình chủ đạo trong những năm tiếp theo.

Song song với việc đào tạo, cấp chứng chỉ AWS thì ISO là một lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch phát triển thương hiệu đào tạo của trường.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀN CÔNG NGHỆ CAO QMC

Hotline tư vấn: 0981192828 / 0978 777 931