Tin tức» Tin QMC

Thông báo Tuyển sinh năm học 2023 - Chính sách ưu tiên đặc biệt cho đối tượng học viên có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 4/8/2023

.

 

SỞ LĐ - TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH QUANG MINH

 

 

 

 

 

 

 

Số:      /TBTS-QMC

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trình độ Trung cấp chính quy năm 2023

________

 

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ du lịch Quang Minh thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp chính quy năm 2023 như sau:

1. Ngành nghề, chỉ tiêu tuyển sinh và thời gian đào tạo

TT

Nghề đào tạo

Mã nghề

Chỉ tiêu tuyển sinh

Thời gian đào tạo

1

Nghiệp vụ nhà hàng

5810206

40

18 tháng

2

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

40

18 tháng

2. Phương thức tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) trở lên

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.

- Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển và chính sách ưu tiên để xếp hạng và xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của mỗi nghề.

- Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu của trường)

- 01 bản sao (có chứng thực) học bạ THPT

- 01 bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT (hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2023)

- 01 bản sao (có chứng thực) các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có)

3. Học phí và chính sách ưu tiên

3.1. Đối tượng 01: Học sinh thuộc diện chính sách ưu tiên đặc biệt của nhà trường

Miễn 100% học phí đào tạo nghề (bao gồm nguyên vật liệu thực hành nghề)

- Miễn phí chỗ ở tại Ký túc xá của nhà trường

- Hỗ trợ bố trí địa điểm thực tập có hưởng lương

- Cam kết hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp

- Đối tượng áp dụng: Học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; con thương binh, liệt sĩ, mồ côi cha mẹ; đang được nuôi dưỡng tại các tổ chức nhân đạo, từ thiện...

3.2. Đối tượng 02: Giảm 50% học phí đối trường hợp khác

Học phí sau khi giảm 50%: 9.900.000đ / 1 HS / Khoá học (bao gồm nguyên vật liệu thực hành nghề)

Miễn phí chỗ ở tại Ký túc xá nhà trường

- Hỗ trợ bố trí địa điểm thực tập có hưởng lương

- Cam kết hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp

4. Thời gian, địa điểm

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/10/2023 (nộp trực tiếp tại trường vào các ngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện).

- Ngày nhập học (dự kiến): Thứ 3, ngày 17/10/2023.

- Ngày khai giảng (dự kiến): Thứ 6, ngày 20/10/2023

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ du lịch Quang Minh. Địa chỉ: Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0981.192.828 / 0362.020.656 / 0964.892.199

- Tra cứu thông tin tuyển sinh tại: www.qmc.edu.vn / www.daotaohan.edu.vn.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ du lịch Quang Minh        trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu đào tạo được biết và đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

 

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc trường;

 

- Lưu: VT, TS.