Chuyện vui

Chắc chắn không phải vợ

Cập nhật: 12/12/2014

Anh chồng bị mất tiền liền gọi con ra hỏi:

 - Có phải con lấy tiền của bố không?

Đứa con vừa sợ vừa khóc:

- Không phải con!

Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:

- Sao anh không nghĩ là em lấy?

- Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!

- Tại sao?

- Bởi vì vẫn còn lại một ít.