Chuyện vui

Khác gì địa ngục

Cập nhật: 12/12/2014

Người chồng có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm, anh ta bỗng dưng về sớm

người vợ thấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao hôm nay anh về sớm quá vậy?”.

Anh ta liền bảo:

– Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.