Chuyện vui

Thơ tình toán học

Cập nhật: 12/12/2014

Góc độ nào mà tính mãi không ra Hay 'nghịch biến' cho lòng hoài xa cách.

 

Đời 'nghịch số' nên em không oán trách

'Giới hạn' lòng cho sầu khổ vơi đi

'Định lý' nào mà ngăn được bờ mi

Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi.

'Tâm điểm' kia chứa chút tình ngắn ngủi

Nên đau buồn là 'hệ luận' trần gian

Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn

Nhưng 'vô cực' là niềm đau 'bất biến'.

Ân tình anh dù luôn luôn 'biểu hiện'

Nhưng đường đời mình hai kẻ 'song song'

Yêu thương chi chỉ là những hoài công

Nên 'ẩn số' tình yêu không 'tụ điểm'.